نویسنده = شمس بخش، مسعود
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی ویروس های مهم بذربرد مزارع باقلای استان خوزستان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 67-76

محمد حسن رستگار؛ مسعود شمس بخش؛ عبدالباسط عزیزی