نویسنده = عاشوری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر پنبه تراریخته بر برخی از پارامترهای زیستی و فیزیولوژیکی Helicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-72

10.22055/ppr.2018.23821.1368

سولماز عظیمی؛ شیما رحمانی؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی