نویسنده = کمالی، کریم
تعداد مقالات: 14
2. ارزیابی اثر دما بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus turkestani Ugarov & Nicolski (Tetranychidae

دوره 28، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 209-221

10.22055/ppr.2005.12756

علیرضا نعمتی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ پرویز شیشه بر؛ کریم کمالی


6. بررسی رفتارهای تغذیه ای کفشدوزک کنه خوار

دوره 18، 1و2، زمستان 1374، صفحه 71-88

10.22055/ppr.1996.12801

جلیل حاجی زاده؛ کریم کمالی؛ محمد سعید مصدق


10. بررسی بیولوژی کنه انجیر Eotetranychus hirsti P. & B در اهواز

دوره 15، 1و2، پاییز 1370، صفحه 28-40

10.22055/ppr.1991.12820

پرویز شیشه بر؛ کریم کمالی


11. قسمتی از فون کنه های گیاهی خوزستان

دوره 13، شماره 1، زمستان 1368، صفحه 73-83

10.22055/ppr.1989.12832

کریم کمالی


13. بررسی مقدماتی آفات گلرنگ در اهواز

دوره 2، شماره 1، زمستان 1354، صفحه 59-65

10.22055/ppr.1976.12890

کریم کمالی