نویسنده = زمانی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. افزایش مقاومت گندم نان تیمار شده با اسید سالیسیلیک به جدایه های Mycosphaerella graminicola در مرحله گیاهچه ای

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-14

10.22055/ppr.2016.11953

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی