نویسنده = موسوی جرف، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت گیاهچه‌های سه پایه پسته به Rhizoctonia solani AG4

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 57-64

لاله ایلخان؛ رضا فرخی نژاد؛ محمد مهدی امینایی؛ علی موسوی جرف