نویسنده = اختلاط، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دو رنگ مورد استفاده در روشMark-Release-Recapture برای علامتگذاری موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae)

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 25-36

مرجان اختلاط؛ بهزاد حبیب پور؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق