نویسنده = لطیف، بابک
تعداد مقالات: 1
1. همسانه‌سازی و انتقال ژن لوسیفراز حشره شبتاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus به گیاه توتون

دوره 32، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 75-88

بابک لطیف؛ مختار جلالی جواران؛ حمید رجبی معماری؛ حامد اژدری