نویسنده = شیشه بر، پرویز
تعداد مقالات: 13
3. واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant نسبت به مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-10

زینب ایمانی؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق


6. مقایسه پارامترهای زیستی زنبورهای پارازیتویید Aphidius rhopalosiphi و Praon volucre روی شته Rhopalosiphum padi در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 147-160

10.22055/ppr.2007.12719

محمود عالیچی؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


8. فون کنه های بالاخانواده Eriophyoidea در استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 139-149

10.22055/ppr.2006.12749

لیلا رمضانی؛ محمد سعید مصدق؛ پرویز شیشه بر


9. ارزیابی اثر دما بر پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus turkestani Ugarov & Nicolski (Tetranychidae

دوره 28، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 209-221

10.22055/ppr.2005.12756

علیرضا نعمتی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ پرویز شیشه بر؛ کریم کمالی


13. بررسی بیولوژی کنه انجیر Eotetranychus hirsti P. & B در اهواز

دوره 15، 1و2، پاییز 1370، صفحه 28-40

10.22055/ppr.1991.12820

پرویز شیشه بر؛ کریم کمالی