نویسنده = رمضانی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. فون کنه های بالاخانواده Eriophyoidea در استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 139-149

10.22055/ppr.2006.12749

لیلا رمضانی؛ محمد سعید مصدق؛ پرویز شیشه بر