نویسنده = زندی سوهانی، نوشین
تعداد مقالات: 3
3. ترکیبات شیمیایی و اثرات حشره‏ کشی اسانس برگ نارنج Citrus aurantium L. بر سه آفت مهم انباری

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-31

10.22055/ppr.2015.11390

شکوفه بنده بروجنی؛ نوشین زندی سوهانی؛ لیلا رمضانی