نویسنده = ایمانی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant نسبت به مراحل مختلف رشدی کنه شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein

دوره 33، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-10

زینب ایمانی؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق