نویسنده = احمدی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در مبارزه با آفات و بیماری های خرما در استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 75-83

10.22055/ppr.2006.12748

مسعود لطیفیان؛ علیرضا احمدی؛ حسین پژمان