نویسنده = ربیعی، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. پارامترهای زیستی و تولیدمثلی کنه‌ی تارتن دولکه‏ ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeروی ارقام مهم تجاری پنبه

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-36

10.22055/ppr.2015.11227

آمنه ربیعی؛ علی گلی زاده؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ امید سفالیان