نویسنده = حاجی زاده، جلیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتارهای تغذیه ای کفشدوزک کنه خوار

دوره 18، 1و2، زمستان 1374، صفحه 71-88

10.22055/ppr.1996.12801

جلیل حاجی زاده؛ کریم کمالی؛ محمد سعید مصدق