نویسنده = بازگیر، عیدی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب‏ زمینی استان لرستان

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-58

10.22055/ppr.2016.11955

زهرا میرزایی پور؛ عیدی بازگیر؛ کورش عزیزی؛ مصطفی درویش نیا