نویسنده = کارگربیده، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع یونجه منطقه اهر-آذربایجان شرقی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12

10.22055/ppr.2015.11234

شفیقه اسکندری؛ غلامرضا نیکنام؛ اکبر کارگربیده