نویسنده = زندی سوهانی، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت 5 رقم کلزا (Brassica napus L.) به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.)

دوره 27، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 119-126

10.22055/ppr.2017.12764

نوشین زندی سوهانی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ عبدالامیر محسنی