نویسنده = رضوی، سید اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات سلامت بذر و شیوع قارچ های بذرزی سویا در پاسخ به تاریخ کاشت و گروه رسیدگی رقم

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-25

10.22055/ppr.2016.12403

مرتضی گرزین؛ فزشید قادری فر؛ سید اسماعیل رضوی؛ ابراهیم زینلی