نویسنده = نصرابادی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب جدایه‌های برتر تریکودرما از نظر تحمل شوری و دما، و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت در شرایط in vitro

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-58

10.22055/ppr.2016.11972

نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ فاطمه نصرابادی؛ محمود شمیلی