نویسنده = حسن ساجدی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ویژگی‌‎های بیوشیمیایی آنزیم‌های‌ گالاکتوزیداز در کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina Foure (Col.:Coccinellidae

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-24

10.22055/ppr.2015.11373

روح‌انگیز قنبری نژاد؛ محمد قدمیاری؛ رضا حسن ساجدی؛ مولود غلام‌زاده چیتگر