نویسنده = حسنیان، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ‌های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 27-37

10.22055/ppr.2016.11976

سمیرا حسنیان؛ امید سفالیان؛ مهدی داوری؛ علی اصغری؛ منیژه جمشیدی؛ رحمت الاه کریمی زاده