نویسنده = مهدیان، صفرعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بیماریزایی نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis روی سیب زمینی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-21

آزیتا زرقانی؛ صدیقه فاطمی؛ صفرعلی مهدیان