نویسنده = کریم‌زاده اصفهانی، جواد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیر رقم گلابی برسطح تعادل جمعیت پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola (Foerster)) در شرایط طبیعی

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-106

10.22055/ppr.2017.16961.1219

محمد سعید امامی؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ پرویز شیشه‌بر