نویسنده = صادقی، سیدابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. چندشکلی کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Hippodamia vareigata در دو منطقه شاهرود و بسطام در استان سمنان

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-39

10.22055/ppr.2017.18037.1250

مونا توزنده جانی؛ مریم عجم حسنی؛ سیدابراهیم صادقی