نویسنده = کهراریان، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع زیستی پادمان (Hexapoda: Collembola) در سه اکوسیستم مختلف در استان کرمانشاه (ایران)

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-52

10.22055/ppr.2017.18484.1264

مرتضی کهراریان؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان