نویسنده = احمدی، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت گیاه کامل تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم نان به پاتوتیپ 6E158A+ عامل بیماری زنگ زرد گندم

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-36

10.22055/ppr.2016.12130

روژین مرادی؛ جهانشیر امینی؛ غلامحسین احمدی؛ هدیه بدخشان