نویسنده = وفایی شوشتری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش های ممانعت کننده تخمریزی و تغذیه در کاهش خسارت آفات میوه خربزه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 61-72

10.22055/ppr.2017.19229.1275

محمدرضا اخلاقی؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری