نویسنده = رضایی، نسترن
تعداد مقالات: 1
1. شته ها و دشمنان طبیعی آنها در مزارع گندم و جو استان خوزستان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 127-137

10.22055/ppr.2006.12746

نسترن رضایی؛ محمد سعید مصدق؛ سید حسین حجت