نویسنده = دوستی، ابوفاضل
تعداد مقالات: 1
1. گونه های سیرفیده از جنس (Syritta (Dip.: Syrphidae در خوزستان و کلید شناسایی آنها

دوره 28، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 201-204

10.22055/ppr.2006.12753

ابوفاضل دوستی؛ سید حسین حجت؛ ابراهیم سلیمان نژادیان