نویسنده = عصاره، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. خسارت موریانه شن (Psammotermes hybostoma Desneux (Isoptera: Rhinotermitidae روی سه گیاه دست کاشت عرصه های شنی خوزستان

دوره 27، شماره 1، تابستان 1383، صفحه 77-90

10.22055/ppr.2004.12763

مرتضی امیدبخش؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ بهزاد حبیب پور؛ محمد حسن عصاره