نویسنده = علیزاده، عزیزالله
تعداد مقالات: 1
1. هیستوپاتولوژی گندم آلوده به سیاهک هندی

دوره 25، شماره 2، زمستان 1381، صفحه 55-70

10.22055/ppr.2017.12768

سید علی موسوی جرف؛ عزیزالله علیزاده؛ رضا فرخی نژاد