نویسنده = حجارود، قربانعلی
تعداد مقالات: 1
1. جنبه هایی از بوم شناسی قارچهای راسته Uredinales در ایران

دوره 25، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 127-142

10.22055/ppr.2002.12770

مهرداد عباسی؛ قربانعلی حجارود