نویسنده = دژاکام، مجید
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مورچه های همزیست با شپشک آرد جنوب (Nipaecoccus viridis (New در خوزستان

دوره 24، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 75-100

10.22055/ppr.2002.12772

مجید دژاکام؛ ابراهیم سلیمان نژادیان