نویسنده = بنی مصطفی، اندیشه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های خیار به ویروس کوتولگی زرد کدوییان

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-95

10.22055/ppr.2017.21908.1328

اندیشه بنی مصطفی؛ طیبه کشاورز؛ مژده ملکی