نویسنده = آساده، غلامعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فون شپشکهای آردآلود (Pseudococcidae) در استان خوزستان

دوره 16، 1و2، بهار 1372، صفحه 76-81

10.22055/ppr.1993.12815

غلامعلی آساده؛ محمد سعید مصدق