نویسنده = کوهپایه زاده اصفهانی، نادر
تعداد مقالات: 1
1. بخشی از فون کفشدوزکهای (Coleoptera: Coccinellidae) استان کرمان

دوره 16، 1و2، بهار 1372، صفحه 64-75

10.22055/ppr.1993.12814

نادر کوهپایه زاده اصفهانی؛ محمد سعید مصدق