نویسنده = حبشی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بیماری زایلوپوروز مرکبات در ایران

دوره 10، شماره 1، زمستان 1363، صفحه 19-27

10.22055/ppr.1985.12881

محمد حبشی؛ حشمت اله رحیمیان