نویسنده = ایستاپ، و. ف
تعداد مقالات: 1
1. کلید شناسایی جنس های بکر زا و بی بال خوزستان

دوره 7، شماره 1، تابستان 1359، صفحه 53-71

10.22055/ppr.1980.12884

و. ف. ایستاپ؛ سید حسین حجت