نویسنده = دانیلز، میشل
تعداد مقالات: 1
1. بیماریهای گیاهی و میکوپلاسماها

دوره 2، شماره 1، زمستان 1354، صفحه 75-82

10.22055/ppr.1976.12909

میشل دانیلز