نویسنده = محمدی نژاد، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدیریت تلفیقی بیماری لکه موجی سیب زمینی در اصفهان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-37

محمد علی کریم خواه؛ مهدی نصراصفهانی؛ امیر محمدی نژاد