نویسنده = خدادادی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. غربال لاین های اوتایپ چغندر قند از نظر مقاومت به بیماری لکه گرد برگ در شرایط درون شیشه و مزرعه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 57-66

محسن آقائی زاده؛ سید باقر محمودی؛ مژده کاکوئی نژاد؛ شهرام خدادادی