نویسنده = عباسی، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات آنتاگونیستی چندین جهش یافته Trichoderma harzianum علیه تعدادی قارچ بیمارگر گیاهی در شرایط درون شیشه ای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 91-102

سکینه عباسی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش؛ سمیرا شهبازی