نویسنده = ناصر، معینی نقده
تعداد مقالات: 1
1. ریخت‌شناسی، زیست‎شناسی و تغییرات جمعیت شب‌پره‌ی برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva (Lepidoptera: Lasiocampidae در شهر بوشهر

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-26

10.22055/ppr.2018.13689

ناصر فرار؛ عباسعلی زمانی؛ معینی نقده ناصر؛ مصطفی حقانی؛ ابراهیم عزیزخانی