نویسنده = پورجم، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان نسبت به نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در شرایط گلخانه

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-77

10.22055/ppr.2019.14458

هادی کریمی پور فرد؛ ابراهیم پورجم؛ زهرا تنها معافی؛ ناصر صفایی