نویسنده = جهانبخش، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی گلخانه‌ای مقاومت به بیماری لکه‌برگی سرکوسپورایی (Cercospora beticola) در برخی ارقام‌ چغندرقند

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-62

10.22055/ppr.2019.14749

زهرا جودی؛ سودابه جهانبخش؛ مهدی داوری؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون