(این مجله هزینه‌ای بابت چاپ مقاله از نویسندگان دریافت نمی‌کند)

 به اطلاع کلیه محققان و پژوهشگران محترم می رساند مقاله‌های مجله گیاه‌پزشکی به صورت دسترسی آزاد (Open Access) در سامانه مجله قابل دریافت می‌باشند.  مقاله قبلاً یا به طور همزمان به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی محدودیتی ندارد.

 با توجه به این که سبک نگارش مقاله در مجله گیاه‌پزشکی از سال 1399 تغییر یافته است از این رو جهت تنظیم مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه شود.   

 

مجله علمی-پژوهشی گیاه‌پزشکی اخلاق علمی و نشر را بر اساس کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می نماید. اگر چه این مجله هنوز به عضویت قطعی COPE در نیامده است ولی از رهنمود های شایسته آنها استفاده  و خود را متعهد به اصول آن می داند.

 

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، مجله گیاه‌پزشکی از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانند جو الزامی است.

 


 

 • نوع اعتبار                                        علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                                    فصلنامه
 • رتبه در وزارت علوم                            (B (73
 • نوع داوری                                       دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری                           دو ماه
 • درصد پذیرش مقالات                          40 درصد
 • زبان نشریه                                      فارسی  (چکیده انگلیسی)
 •                                                     انگلیسی (چکیده فارسی) 
 • نوع انتشار                                      الکترونیکی
 • نوع دسترسی                                 رایگان (تمام متن)
 • هزینه بررسی                                  ندارد
 • هزینه  انتشار                                  ندارد

 

شماره جاری: دوره 43، شماره 4، زمستان 1399 

علمی پژوهشی-فارسی

4. ارزیابی پرآزاری جدایه‌های Ascochyta rabiei روی ارقام مختلف نخود و تأثیر آن‌ها بر برخی صفات عملکردی

صفحه 45-57

10.22055/ppr.2021.16710

ثریا میرزاپور؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر؛ حسین میرزائی نجفقلی