(این مجله هزینه‌ای بابت چاپ مقاله از نویسندگان دریافت نمی‌کند)

 به اطلاع کلیه محققان و پژوهشگران محترم می رساند مقاله‌های مجله گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی) به صورت دسترسی آزاد (Open Access) در سامانه مجله قابل دریافت می‌باشند.  مقاله قبلاً یا به طور همزمان به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی محدودیتی ندارد.

 با توجه به این که سبک نگارش مقاله در گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی) از سال 1399 تغییر یافته است از این رو جهت تنظیم مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه شود.   

 

مجله گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی) اخلاق علمی و نشر را بر اساس کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می نماید. اگر چه این مجله هنوز به عضویت قطعی COPE در نیامده است ولی از رهنمود های شایسته آنها استفاده  و خود را متعهد به اصول آن می داند.

 

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، مجله گیاه‌پزشکی از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانند جو الزامی است.

 


 

 • نوع اعتبار                                        علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                                    فصلنامه
 • رتبه در وزارت علوم                            (B (73
 • نوع داوری                                       دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری                           دو ماه
 • درصد پذیرش مقالات                          40 درصد
 • زبان نشریه                                      فارسی  (چکیده انگلیسی)
 •                                                     انگلیسی (چکیده فارسی) 
 • نوع انتشار                                      الکترونیکی
 • نوع دسترسی                                 رایگان (تمام متن)
 • هزینه بررسی                                  ندارد
 • هزینه  انتشار                                  ندارد

 

             

شماره جاری: دوره 44، شماره 3، پاییز 1400 

علمی پژوهشی -انگلیسی

3. اثر گیاهان میزبان بر واکنش تابعی کفشدوزک کنه خوار Stethorus gilvifrons روی کنه Tetranychus turkestani

صفحه 29-42

10.22055/ppr.2021.17027

فرشته بزاززاده؛ پرویز شیشه بر؛ مهدی اسفندیاری؛ اریک ریدیک


علمی پژوهشی-فارسی

4. اثر برخی ترکیبات فرار القاء‏کننده مقاومت بر کنترل بیماری برق‌زدگی نخود

صفحه 43-58

10.22055/ppr.2021.17059

ناهید معرف‌زاده؛ هادی خاطری؛ روح‌اله شریفی


5. وقوع و پراکنش بیماری موزاییک باکتریایی گندم در جنوب ایران

صفحه 59-74

10.22055/ppr.2021.17081

مصطفی نصیری؛ حشمت الله رحیمیان؛ محمد مهدی فقیهی؛ ولی الله بابایی زاد


علمی پژوهشی -انگلیسی

6. واکنش تابعی وابسته به عمر کفشدوزک Nephus arcuatus (Col.: Coccinellidae)، شکارگر شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Hem.: Pseudococcidae)

صفحه 75-89

10.22055/ppr.2021.17119

سارا ضرغامی؛ محمد سعید مصدق؛ فرحان کچیلی؛ حسین اللهیاری؛ آرش راسخ