مجله گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی)، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منـتشر می‌شود و مقالات پژوهشی در حوزه مدیریت آفات و بیماری های گیاهی را منتشر می کند  (محورهای موضوعی نشریه را ببینید). در این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می شود و پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، مجله گیاه‌پزشکی از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانند جو الزامی است. همه مقالات ارسالی باید با نرم افزار مشابهت یاب همانندجو بررسی شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. مقاله قبلاً یا به طور همزمان به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی محدودیتی ندارد. مجله گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی) عضو کمیته بین‌المللی اخلاق درانتشارات (COPE) بوده و نویسندگان مقاله ملزم به رعایت اخلاق علمی و نشر، مطابق با دستورالعمل این کمیته می‌باشند. (مطالعه بیشتر درباره این نشریه...) 

 


*توجه*چاپ مقالات انگلیسی بدون هزینه *توجه*
بنابر تصمیم هیات تحریریه محترم مجله، هزینه ادیت نیتیو مقالات انگلیسی از این پس برعهده مجله می‌‌باشد.


همکاری مجله علمی کشاورزی گیاه پزشکی با انجمن حشره شناسی ایران


قابل توجه نویسندگان

با توجه به این که سبک نگارش مقاله در گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی) از سال 1399 تغییر یافته است از این رو جهت تنظیم مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه شود.   

 *(این مجله هزینه‌ای بابت داوری و چاپ مقالات از نویسندگان دریافت نمی‌کند)*

**یادآور می شود که گواهی پذیرش مقالات زمانی صادر میشود که اطلاعات مربوط به عنوان مقاله و نویسندگان در بخش مقالات آماده انتشار (Article in press) درج شده باشد.


***کسب رتبه "الف" مجله گیاه پزشکی در ارزیابی نشریات علمی کشور سال 1401***

این موفقیت ماحصل زحمات اعضای محترم هیات تحریریه، داوران گرامی و تمامی نویسندگانی است که طی این مدت آثار ارزشمند خود را برای این مجله ارسال کرده‌اند. امید آن می رود که با تلاش جمعی شاهد ادامه پیشرفت مجله گیاه پزشکی باشیم.


ویژگی های نشریه: 
 • عنوان کامل: گیاه‌پزشکی (مجله علمی کشاورزی)/ Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture)
 • عنوان کوتاه: Plant Prot. (Sci. J. Agri.)
 • نوع اعتبار : علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • رتبه در وزارت علوم: A
 • نوع داوری: دوسو ناشناس
 • بازه زمان بررسی اولیه مقالات: 1 تا 3 روز
 • میانگین زمان داوری تا پذیرش: 60 روز
 • زبان نشریه: فارسی  (چکیده انگلیسی)/ انگلیسی (چکیده فارسی) 
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
 • فرمت دسترسی: PDF/XML
 • هزینه بررسی و انتشار: ندارد

ما را در پایگاههای زیر دنبال کنید: 

                                 

 

     

 

 

شماره جاری: دوره 47، شماره 1، خرداد 1403 

علمی پژوهشی -انگلیسی

Applications of some compounds to induce resistance against cereal aphids (Hemiptera: Aphididae) in wheat fields

صفحه 21-32

10.22055/ppr.2024.46728.1741

Majid Navaseri؛ Ali Rajabpour؛ Fatemeh Yarahmadi؛ Mohammad Hamed Ghodum Parizipour؛ Hengameh Taheri