نویسنده = Mehdi Esfandiari
تداخل متقابل کنه شکارگر Macrocheles muscaedomesticae با تغذیه از تخم مگس خانگی Musca domestica

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-11

10.22055/ppr.2021.17251

راحله شیرعلی‌زاده؛ مهدی اسفندیاری؛ پرویز شیشه بر؛ سارا فرحی


Using COI gene for identifying Aenasius bambawalei Hayat (Hymenoptera: Encyrtidae), a parasitoid of Phenacoccus solenopsis Tinsley in Iran

دوره 45، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-18

10.22055/ppr.2022.17329

Mehdi Esfandiari؛ Neda Mehravar؛ Pegah Soheilifar؛ Mohammad Saeid Mossadegh


شناسایی دو گونه ساقه خوار Sesamia nonagrioides (Lep.: Noctuidae) و S. cretica به روش DNA بارکدینگ

دوره 40، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 63-74

10.22055/ppr.2017.17288.1230

ندا مهرآور؛ مهدی اسفندیاری؛ پگاه سهیلی فر


خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis روی ختمی‌چینی در دماهای مختلف

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 59-69

10.22055/ppr.2016.11973

اعظم فروزان؛ پرویز شیشه بر؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد سعید مصدق


فون سخت بالپوشان خانواده Carabidae در مناطق کشاورزی شهرستان جیرفت

دوره 38، شماره 2، تیر 1394، صفحه 113-124

10.22055/ppr.2015.11233

لیلا عادلی؛ مهدی اسفندیاری؛ پرویز شیشه بر؛ محمد سعید مصدق