نویسنده = ������������ ������������
تنوع گونه‎ای سوسک‌های خانواده Carabidae درچند بوم‌سامانه‌ مختلف در پاکدشت، جنوب شرق تهران

دوره 42، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 63-72

10.22055/ppr.2019.14750

حمید قبادی؛ حمید عادلی منش؛ سمیرا فراهانی؛ جاماسب نوذری؛ سعید آزادبخش