نویسنده = ��������������������� ����������
شناسایی و بررسی تنوع ژنوتیپی جدایه ‎های Erwinia amylovora عامل باکتریایی آتشک درختان دانه‌دار در استان همدان

دوره 43، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 19-34

10.22055/ppr.2021.16635

مصطفی درویش‌نیا؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ میلاد آئینی؛ امین جوشقانی


شناسایی نماتدهای مرتبط با درختان بلوط جنگل‏های شهرستان خرم‌آباد

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 67-81

10.22055/ppr.2020.15658

فاطمه مهرابیان؛ عیدی بازگیر؛ کورش عزیزی؛ مصطفی درویش‌نیا