نویسنده = ������������ ����������
جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

10.22055/ppr.2022.17563

الهه طاهری؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری